0892 255 100 ГР. ВАРНА, УЛ. НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 25 INFO@LOGOFASHION.BG
Общи условия | LogoFashion куфари, чанти, ръкавици, колани и портфейли
0 - 0.00лв.

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ”ЛОГО” ООД , ЕИК BG 103828389 , със седалище и адрес на управление: 9000, гр. Варна, район Одесос, ул. “Неофит Бозвели” №25, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия www.logofashion.bg, наричана по-долу ”LogoFashion”

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: “ЛОГО” ООД

2. Седалище и адрес на управление: 9000, гр. Варна, район Одесос, ул. “Неофит Бозвели” №25

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: 9000, гр. Варна, район Одесос, ул. “Неофит Бозвели” №25

4. Данни за кореспонденция: info@logofashion.bg телефон 0892255100

5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG 103828389

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на за поверителност на личните данни.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя.Меню
Начало
За нас
За търговци на едро
Контакти
Информация
Как да поръчам
Полезно
Общи условия
Продукти
Промоции
Нови продукти
Топ оферти
Контакти

гр. Варна; ул. Неофит Бозвели 25
GSM: 089 2255 100
e-mail: karina_bags@yahoo.come-mail: info@logofashion.bg2024, Всички права запазени.